مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MVC

Model-View-Controller

الگوی (MVC) یک پیاده سازی از الگوی FrontController است و از سه قسمت تشکیل شده است که عبارتند از:

- Model داده­هایی که باید در View نشان داده شود را فراهم می­کند.
- Controller بر اساس درخواست کاربر داده­ها را از Model دریافت می­کند. سپس آن را با View ترکیب کرده و برگشت می­دهد.
- View تقریبا غیر فعال است و هیچ اطلاعاتی درباره Controller خود ندارد. آن فقط داده­های Model را که توسط Controller تغذیه شده است، نشان می­دهد.
MVC
ارسال نظر

ارسال نظر