مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DOA

Dead On Arrival

برای شرح محصولی به‌کار می‌رود که به‌هنگام دریافت از تهیه‌کننده یا سازنده ، کار نمی‌کند.
DOA
ارسال نظر

ارسال نظر