مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VCI

Virtual Channel Identifier

VCI به معنای مشخص کننده کانال مجازی است، که نمایه منحصر به فردی برای مشخص نمودن حلقه مجازی یا همان Virtual Circuit در شبکه است.

VCI با 16 بیت در هدر بسته packet ATM مشخص میگردد.
VCI
ارسال نظر

ارسال نظر