مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MGCP

Media Gateway Control Protocol

پروتکل کنترلی و سیگنالینگ برای اتصالات VOIP
MGCP
ارسال نظر

ارسال نظر