مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NAT

network address transport

به عملیات تغییر آی پی توسط isp و مسیر یابی در شبکه nat میگویند .
NAT
ارسال نظر

ارسال نظر