مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAT5

category version 5

سیم زوج مارپیچ که با کانکتور آر جی 45 به اکثر کارتهای سبکه متصل میشود و معمولا 100 مگابین بر ثانیه اطلاعات را از خود عبور میدهد
CAT5
ارسال نظر

ارسال نظر