مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CAB

Cabinet

قالب‌های بایگانی و فشرده‌شده محصولات مایکروسافت
CAB
ارسال نظر

ارسال نظر