مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EPUB

Electronic Publication

ای‌پاب (epub) یک استاندارد باز برای کتاب الکترونیکی است که توسط انجمن بین المللی انتشارات دیجیتال بوجود آمده است. پسوند این نوع فایل‌ها epub. است.

فرمت ای‌پاب طوری طراحی شده است که دستگاه‌های خوانندهٔ این فرمت بتوانند نحوهٔ نمایش متن موجود در فایل را برای صفحه نمایش خود بهینه کنند.

این فرمت جایگزینی برای Open eBook است.
EPUB
ارسال نظر

ارسال نظر