مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PWD

Print Working Directory

pwd دستوری است در سیستم‌عامل‌های شبه یونیکس برای چاپ کردن مسیر دایرکتوری جاری.
PWD
ارسال نظر

ارسال نظر