مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MKV

Matroska Video

نوعی فرمت برای فایل های تصویری (ماتروسکا)
MKV
ارسال نظر

ارسال نظر