مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MSP

Micro Soft Project

نرم افزار کنترل و مدیریت پروژه (MSP) ، محصولی از شرکت ماکروسافت
MSP
ارسال نظر

ارسال نظر