مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DEP

Data Execution Prevention

جلوگیری از اجرای داده که به اختصار به آن DEP گفته می‌شود یکی از سازوکارهای امنیتی در سیستم‌عامل ویندوز مایکروسافت می‌باشد. این فناوری از اجراشدن کد از قسمتهایی از حافظه که غیر اجرایی می‌باشند، جلوگیری می‌کند. با استفاده از این قابلیت می‌توان از برخی سوء استفاده‌هایی که در اثر سرریز شدن بافر ایجاد می‌شود جلوگیری کرد. این قابلیت به دو صورت ممکن است پیاده‌سازی شده باشد. در نوع اول سخت‌افزار پردازنده مربوطه از این قابلیت پشتیبانی می‌کند و می‌تواند نواحی غیر اجرایی حافظه را علامت گذاری کند. نوع دوم پیاده سازی نرم‌افزاری این فناوری می‌باشد که در نرم‌افزار سعی می‌شود که این محدودیتها اعمال شود. لازم به ذکر است که روش سخت‌افزاری از روش نرم‌افزاری کارآمد تر است و محدودیتهای کمتری دارد.
DEP
ارسال نظر

ارسال نظر