مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICQ

I Seek You

ICQ يك برنامه بسيار قوي براي چت هست و مخفف شده عبارت I Seek You (به دنبال تو ميگردم)

ICQ
ارسال نظر

ارسال نظر