مخفف کلمه PCM


( Plug Compatible Manufacturer ) PCM شرکتی که تجهیزات کامپیوتری تولید می‌کند. این تجهیزات می‌توانند بدون نیازمندی به رابط‌های سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری ، به سیستم‌های موجود وصل شوند.
PCM

بازگشت به صفحه قبل