مخفف کلمه SUN


( Standford Univercity Network ) این شركت معظم توسط چهار تن از فارغ التحصیلان دانشگاه استانفورد تأسیس شد.
SUN

بازگشت به صفحه قبل