مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FIAT

Fabbrica Italiana Automobili Torino

شرکت فیات، کارخانه سازنده‌ی خودروی تورین
FIAT
ارسال نظر

ارسال نظر