مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف همت

هسته‌های مقاومت تاکتیکی

همت نشریه‌ای بود که به صورت هفته‌نامه در ایران منتشر می‌گردید. نشریه همت، نشریه‌ای وابسته به انصار حزب‌الله و نام آن مخفف «هسته‌های مقاومت تاکتیکی» بود.

سابقه انتشار این هفته‌نامه به سال ۱۳۸۵ مربوط می‌شود ولی نخستین شماره رسمی این هفته‌نامه که صاحب امتیاز آن موسسه حفظ و بسط ارزش‌های دفاع مقدس بود در شهریور ماه ۱۳۸۷ با مدیر مسئولی حسن سماواتی و سردبیری علی سیناییان منتشر شد. همچنین در مورد مسئولان این نشریه اسم دو فرد به نام‌های حسین نوبختی که سایت نوسازی را اداره می‌کرد و بعدها بعلت اهانت به حسن خمینی توقیف شد و دیگری علی بدری از انصار حزب‌الله کرج مطرح شد که نوبختی این ادعا را رد کرد و بدری در مورد آن اظهار نظری نکرد.

گفته می‌شود این هفته‌نامه به اسفندیار رحیم‌مشایی نزدیک است و شیوه مطالب و عکس‌های آن به رویکرد انتخاباتی این نشریه نسبت داده می‌شود.
همت
ارسال نظر

ارسال نظر