مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IBA

Israel Broadcasting Authority

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی سرویس‌های دولتی رادیو و تلویزیون عمومی این کشور را اداره می‌کند.
IBA
ارسال نظر

ارسال نظر