مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABB

Asea Brown Boveri

شرکت ABB ترکیبی از دو شرکت Asea سوئدی و شرکت Brown Boveri از سوییس می باشد ( BBC سابق )
ABB
ارسال نظر

ارسال نظر