مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDC

Iraq Drilling Co

شركت حفاري نفت عراق
IDC
ارسال نظر

ارسال نظر