مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IKCO

Iran Khodro Company

کارخانه ایران خودرو
IKCO
ارسال نظر

ارسال نظر