مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIOPDC

National Iranian Oil Products Distribution Company

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
NIOPDC
ارسال نظر

ارسال نظر