مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LYR

Lancashire and Yorkshire Railway

شرکت راه‌آهن لانکشایر و یورکشایر (LYR) یک شرکت ریلی بزرگ بریتانیایی بود.
LYR
ارسال نظر

ارسال نظر