مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HGPCO

Herman Gostar Parsian Company

نام تجاری شرکت ساختمانی هرمان گستر پارسیان ( طراح و مجری پروژه های ساختمانی و ارائه خدمات نوین در راستای ساختمان های سبز و پایدار می باشد.
GREEN HOUSE از دیگر شرکت های وابسته به شرکت هرمان گستر پارسیان می باشد.
هرمان در لغت به معنای هوش و خرد می باشد و نام دو بنا از بناهای ساختمانی نخستین و عظیمی که توسط حضرت ادریس نبی(ع) که ملقب است به مثلث نعمت بنا شده که از دور مانند کوه بنظر میسید و در مصر باستان بنا شد.
HGPCO
ارسال نظر

ارسال نظر