مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TDK

Tokyo Denki Kagaku

نام برند محصولات دیسکی
TDK
ارسال نظر

ارسال نظر