لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 21:02
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MDS

Myelodysplastic Syndrome

سندرم میلودیسپلاستیک (MDS) ناهنجاری در تقسیم سلول بنیادی خون بوده از نظر کمی و کیفی در نقصان تولید سلول‌های خونی نقش دارد. MDS در کم‌خونی‌ای که نیاز به تزریق خون مزمن داشته باشد دیده می‌شود. در بیشتر مواقع به دلیل افزایش نارسایی مغز استخوان هر یک از سلول‌های خونی گویچه سرخ، گویچه سفید و یا پلاکت دچار کاهش تولید می‌شوند.
MDS