لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 20:17
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MVT

Multiprogramming with a Variable number of Tasks

چند برنامه‌نویسی با تعداد متغّیری از کارها. کارهائی که برنامه هستند.
MVT