لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 13:13
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MTTR

Mean Time To Repair

متوسط زمانی که انتظار می‌رود برای تشخیص و تصحیح یک خطا در سیستم کامپیوتری لازم باشد.
MTTR