لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 20:10
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ML

Manipulator Language

علامت اختصاری ML یک زبان برنامه‌نویسی شرکت IBM برای کنترل روبوت‌ها (آدم‌های مصنوعی) است.
ML