لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 13:15
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MSB

Marigot Seaplane Base

فرودگاه سن مارتن، واقع در جزیره گوادلوپ
MSB