لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 21:03
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MSG

Message

کلمه MSG بیشتر در چت یا مسیج ها استفاده می شود. که به معنای پیام یا پیغام می باشد.
MSG