لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 13:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MIDP

Mobile Information Device Profile

MIDP به معنای پروفايل اطلاعات دستگاه همراه می باشد.
MIDP تحت کلاس های ایجاد شده توسط CLDC اجرا میشود و از ماشین مجازی K استفاده میکند که یک ماشین مجازی طراحی شده برای گوشی های موبایل است.
MIDP