لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 13:24
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MMDS

Multichannel Multipoint Distribution Service

یک سری باند فرکانس رادیویی که در اصل توسط FCC برای پخش تلوزیونی با استفاده از سیگنال های ریز موج ، طراحی شده است . قوانین FCC برای MMDS تغییر یافت تا امکان دهد که سرویس های داده سرعت بالا ( بند وسیع ) با استفاده از این طیف مستقر شوند . MMDS شامل باندهای نزدیک 2.7GHZ , 2.5 , 2.3 , 2.1 می شود . یک برج MMDS می تواند محدوده 35-30 میلی داشته باشد .
MMDS