لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 13:11
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MASER

Micro wave Amplified Stimulated Emission of Radiation

اين پديده يكي از چشمه هاي نوري است كه توليد آن به دماي جسم بستگي ندارد سيستم ماسرها به مانند ليزر است. ماسرها در ناحيه بسيار فشرده در ميان سحابيها (كه معمولاً از ملكولهاي تشكيل شده اند) رخ مي دهد.
MASER