لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 20:39
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MRP

Material Requirements Planning

برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP) روشی است که با یک پیش بینی برای تقاضای محصول ساخته شده شروع می شود و وابستگی تقاضا را به انواع اجزا مورد نیاز، نیاز های کمی دقیق و زمانبندی سفارشات جهت تامین یک برنامه تولید تعیین میکند.
MRP