لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MSP

Micro Soft Project

نرم افزار کنترل و مدیریت پروژه (MSP) ، محصولی از شرکت ماکروسافت
MSP