لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:56
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MIB

Management Iinformation Base

بنیان اطلاعاتی مدیریتی که به صورت مخفف ام‌آی‌بی یا MIB خوانده می‌شود، عبارت است از ساختار داده‌ای استاندارد که در اس‌ان‌ام‌پی برای نمایش وضعیت دستگاه مربوطه در شبکه و یا کنترل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
MIB