لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 05:36
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESA

Environmental Site Assessment

سایت سازمان ارزیابی زیست محیطی کانادا
ESA