لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:56
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ADC
مخفف عبارت ADC
Apparent Diffusion Coefficient
ضریب پخش ظاهری یک کمیت در ام آر آی...
LIPS
مخفف عبارت LIPS
Logical Interences Per Second
واحد اندازه‌‌گیری سرعت برای کامپیو...