لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 05:57
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TTD
مخفف عبارت TTD
Trinidad and Tobago Dollar
دلار ترینیداد و توباگو با کد ایزوی...