لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:26
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف VAS

Visual Analogue Scales

مقیاس‌های قیاسی دیداری
VAS