لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:14
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CMM

Cell per Milli cubic Meter

سلول در هر میلی متر مکعب
CMM