لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:12
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AFN

Afghani

افغانی، یکای پول کشور افغانستان است. اجزاء افغانی، پول است. هر افغانی،به صد پول تقسیم می‌شود.
AFN