لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 05:05
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SBD

Solomon Islands Dollar

دلار جزایر سلیمان با کد ایزوی SBD، یکای پول رایج در کشور جزایر سلیمان است. مسئولیت کنترل این واحد پولی برعهدهٔ بانک مرکزی جزایر سلیمان قرار دارد.
SBD