لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف FJD

Fijian Dollar

دلار فیجی با کد ایزوی FJD، یکای پول رایج در کشور فیجی است. مسئولیت کنترل این یکای پول برعهدهٔ بانک مرکزی فیجی قرار دارد.
FJD