لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 05:22
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CWT

Centum Weight

هاندردویت (Hundredweight) یا centum weight یکای اندازه‌گیری وزن است که با حرف اختصاری cwt نمایش داده می‌شود و این یکا بر مبنای پوند (lb) تعریف می‌گردد که در انگلستان و آمریکا مقدار متفاوتی دارد و به صورت هاندردویت کوتاه و هاندردویت بلند تعریف می‌گردد.
CWT