لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:43
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SR

Steradian

استرادیان (با نماد sr) واحد زاویهٔ فضایی در سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها است.

استرادیان برای توصیف گسترهٔ دوبعدی زاویه‌ها در فضای سه‌بعدی به کار می‌رود، همان گونه که رادیان برای توصیف زاویه‌ها در صفحه‌های دوبعدی به کار می‌رود.

SR