لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 21 آذر 1397 - 13:06
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف F

Farad

فاراد (farad) (نماد: F) یکایی است برای بیان میزان ذخیره الکتریکی که به افتخار فیزیک‌دان انگلیسی مایکل فارادی نام‌گذاری شده‌است.
F