لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 04:19
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LB

Libra

پوند (با نماد کوتاه‌شدهٔ lb یا lbm یا گاهی در آمریکا) یکایی برای جرم است. تعریف‌های گوناگونی برای پوند وجود دارد.

امروزه پوند را دقیقاً برابر با ۰٫۴۵۳۵۹۲۳۷ کیلوگرم می‌دانند.
LB