لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:14

مخفف MIN

Minute

به معنای دقیقه می باشد.
MIN