لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 07:33

مخفف MIN

Minute

به معنای دقیقه می باشد.
MIN